Afbeelding

Muziek maakt slim

Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen.

Door zelf muziek te maken wordt het IQ van kinderen verhoogd en vooral het abstract en analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk muziek maken versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, net als de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Hoe komt dit?

Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linkerhersenhelft (gevoel) en de rechter hersenhelft (spraak en intellect) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Muziek maken heeft een stimulerende werking op de aanmaak van neurale verbindingen. Des te meer verbindingen er ontstaan, hoe beter de hersenhelften samenwerken en dat heeft een positieve uitwerking op alle bovengenoemde vaardigheden.